SYSTÉM SVOZU ODPADŮ V OBCI HRABĚŠICE

Termíny svozu tříděného odpadu v roce 2023 jsou následující:

Termíny svozu v roce 2023

Leden

13. 1.

27. 1. 

 

Únor 

10. 2. 

24. 2. 

 

Březen 

10. 3. 

24. 3. 

 

Duben 

6. 4. čtvrtek

21. 4. 

   

Květen 

 5. 5.

19. 5. 

 

Červen 

2. 6. 

16. 6. 

 30. 6.

Červenec 

14. 7.

28. 7.

 

Srpen 

11. 8. 

25. 8. 

 

Září

8. 9.

22. 9.

 

Říjen

6. 10.

20. 10.

 

Listopad

3. 11.

20. 11. pondělí

 

Prosinec

1. 12.

      15. 12.

29.12. 

1) tříděný odpad (papír, plast, nápojové kartony, sklo, kovový odpad) = šedý pytel na plasty a nápojové kartony, papír (na každou komoditu zvlášť). Sklo třiďte na bílé a barevné a dávejte do např. do krabice. Kovy a kovové obaly (např. plechovky) dávejte do zvláštního pytlíku či krabice, pro případné zájemce je za obecním úřadem kontejner. Jinak bude kovový odpad odvezen s ostatním odpadem od domu. Oleje a jedlé tuky plňte do svých plastových nádob. Termíny svozu zůstávají stejné, tedy jednou za čtrnáct dní dle rozpisu.

2) směsný komunální odpad = je třeba jej shromažďovat do vlastní sběrné nádoby (popelnice), která bude vyvážena spolu s tříděným odpadem jednou za čtrnáct dní dle rozpisu – kromě dvou svozů každý sudý týden v pátek. V úředních hodinách je také možné umístit směsný komunální odpad do obecního kontejneru.

3) velkoobjemový odpad = pro velkoobjemový odpad bude vždy na jaře a na podzim přistaven kontejner v předem oznámeném termínu.

4) nebezpečný odpad = pro nebezpečný odpad bude vždy na jaře a na podzim přistaven kontejner v předem oznámeném termínu.

 

Vyvezení tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu je zdarma. Za vyvezení jedné sběrné nádoby směsného komunálního odpadu či za otevření obecního kontejneru se platí jednotný poplatek 75 Kč. Tento poplatek je třeba uhradit v úředních hodinách na obecním úřadě do tří měsíců od vývozu nebo převodem na bankovní účet obce (1905614319/0800).Úřední deska

Hraběšický občasník