Způsob třídění odpadu

Tříděný odpad

 

 

Co do pytlů, nádob a balíčků patří a co ne:

 

Plasty

 do žlutého pytle s plastovým odpadem patří:

veškeré výrobky, nesoucí označení    odpadplasty

Jednodušeji řečeno: PET láhve, plastové nádobky od šampónů, kečupů, plastové kelímky, nádobky od másla a jogurtů, igelitové sáčky a tašky, polystyren, kyblíky, plastové přepravky, plastové hračky apod.

 

Prosíme, pro zmenšení objemu plastové odpadu, vždy nádoby sešlápněte a uzavřete uzávěrem (pokud je to možné).

 

do plastů nepatří:

 

trubky z PVC (novodur), podlahové krytiny (např. linolea, podlahy z PVC), jakkoli znečištěné plasty (polystyren se zbytky stavebních hmot, nevymyté nádoby apod.). Plastové obaly se zbytky chemikálií a nebezpečných látek (jako jsou motorové oleje, ředidla, nafta, barvy,...)  - ty patří do nebezpečného odpadu!!!

 

Nápojové kartony

do žlutého pytle k plastům patří také:

nápojové kartony – „krabice“ od mléka, džusů, vína apod. Nápojové kartony mají většinou následující označení   odpadnapoje

Prosíme, pro zmenšení objemu odpadu, vždy „krabici“ sešlápněte.

 

Papír

 

do modrého pytle a balíčků s papírem patří:

 

veškeré výrobky nesoucí označení  odpadpapir

 

Jednoduše řečeno: noviny, časopisy, letáky, kartony, sešity, knihy, katalogy, papírové obaly, papírové krabice atd.

 

do papíru nepatří:

 

voskovaný a uhlový papír a jakkoli znečištěný papír (pytle se zbytky stavebních hmot, mastné papíry, papír znečištěný barvami, apod.).

 

Sklo

 

do nádob na sklo patří:

 

veškeré výrobky nesoucí označení     odpadsklo

 

Jednoduše řečeno: láhve od alkoholu a jiných nápojů, sklenice od olejů, zavařovací sklenice, tabulové sklo apod.

 

do nádob na sklo nepatří:

 

zrcadla, TV obrazovky, drátosklo, keramika, porcelán a jakkoli znečištěné sklo (nádoby se zbytky potravin apod.). Skleněné obaly se zbytky chemikálií a nebezpečných látek (jako jsou motorové oleje, ředidla, nafta, barvy,...), žárovky a zářivky - ty patří do nebezpečného odpadu!!!

 

Úřední deska

Hraběšický občasník