Zvýšení bezpečnosti v obci Hraběšice

Zvýšení bezpečnosti v obci Hraběšice

Předmětem projektu jsou stavební úpravy chodníků a autobusové zastávky v obci Hraběšice zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy, jejich bezpečné oddělení od vozidlového provozu a zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí je rovněž instalace měřiče rychlosti autoprovozu, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců v Hraběšicích.

Realizace této akce je spolufinancována Evropskou Unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 Termín realizace projektu: 08/2020 – 02/2021

 Celkové výdaje: 724 372,61 Kč

Maximální výše dotace: 688 153,97 Kč

  

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz
Zprostředkující orgán: Centrum pro regionální rozvoj, www.crr.cz
Integrovaný regionální operační program: http://dotaceeu.cz/IROP

Úřední deska

Hraběšický občasník